Madde 1 - TARAFLAR

Bir tarafta OGIBU Inc. ile diğer taraftan ................ (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.
 

Madde 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ'nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının OGIBU tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.
 

Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden OGIBU sorumlu tutulamaz.
3.3 Veritabanlı (PHP,ASP) sistemlerde yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.
3.4 MÜŞTERİ, OGIBU tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının OGIBU'ya ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını, sitenin alt kısmında "OGIBU" ibaresinin yer alacağını kabul ve beyan eder.
3.5 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, OGIBU'nun hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
3.6 MÜŞTERİ, web site şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Şifrelerin teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan OGIBU sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veritabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan OGIBU sorumlu tutulamaz.
3.8 MÜŞTERİ; tasarım onayı verilen ve kodlaması yapılan sitenin tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %25'i kadar fark ödeyeceğini kabul eder.
3.9 MÜŞTERİ; site açık yayıma geçtikten sonra, güncellemeleri kendisi yapmakla yükümlüdür.
 

Madde 4 - OGIBU'NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 OGIBU, MÜŞTERİ'nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür.
4.2 OGIBU, MÜŞTERİ'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
4.3 OGIBU, MÜŞTERİ tarafından sonradan talep edilen ek hizmetler (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.
4.4 Web sitesinin taslak yayımı ........ iş günü içinde yapılacaktır.
4.5 OGIBU, MÜŞTERİNİN (borç bakiyesi yoksa) talebi durumunda bütün yazılım ve dosyaları teslim edecektir.
4.6 OGIBU, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edecektir.
4.7 OGIBU, bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ'ye ait olduğunu kabul eder.
4.8 OGIBU, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi veya zarar görmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
 

Madde 5- ÖDEME KOŞULLARI ve BİÇİMİ

5.1 Hizmet bedeli'nin 1/3 si iş başlangıcında MÜŞTERİ tarafından OGIBU INC'e ödenecektir. Peşinatı yatırılmamış sözleşmeler geçersizdir.
5.2 Tasarım ve uygulama sürecinde site test alanında kurulacaktır. Sitenin herkesin görebileceği, açık yayına geçmesi için MÜŞTERİ kalan 2/3'lük ödemeyi yapacaktır.
5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, OGIBU Inc. taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Madde 6 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

6.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme çerçevesinde belirlenen hizmetlerin devamı için, gerekli ücret sonraki yıllarda OGIBU tarafından MÜŞTERİ'ye faturalandırılacaktır.
6.2 Web Tasarım Hizmet bedeli ............. USD+KDV olarak belirlenmiştir.
6.3 Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ................'dir.
 

Madde 7 - RESMİ İLETİŞİM YÖNTEMİ

7.1 Yapılan işle ilgili iletişim taraflara ait aşağıdaki mail adreslerinden yapılacaktır.

MÜŞTERİ: .......................................................

OGIBU: hi@ogibu.com
 

Madde 8 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 8(sekiz) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme ..../..../200... tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

İletişime Geç